despre noi

Începem povestea Școlii Române de Afaceri a Camerelor de comerț și Industrie Filiala Alba Iulia

înființarea filialei

Proces verbal al Colegiului CCI Alba de constituire a Scolii Romane de Afaceri Alba Iulia 03.09.1992
Aprobarea functionarii Scolii Romane de Afaceri Alba Iulia prin Hotarirea Adunarii Generale a CCI, de la București 27.11.1992
Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  
prin Încheiere judecătorească din 03.10.2001
Nr. si data inscrierii in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 2/5.10.2001

AUTORIZĂRI ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

Aviz provizoriu de functionare pentru formele de invațamânt organizate de catre  Scoala Română de Afaceri Acord Mihai Golu Ministrul învățământului și științei 1992 – 1999
Autorizație de încredere profil Economic-Administrativ, pentru Scoala Postliceală OMEN nr.3100/2000 1999 –  2003
Aviz provizoriu de organizare și funcționare – specializarea Detectiv particular, pentru Scoala Postliceală CNAIP nr.185/2001 2001-2003
Aviz provizoriu de organizare și funcționare – specializarea Asistent de farmacie, pentru Scoala Postliceală CNAIP nr.166/2001 2001-2002
Autorizație de încredere – specializarea Asistent medical de farmacie, pentru Scoala Postliceală OMEN nr.3926/2002 2002-2008
Autorizare de funcționare provizorie – calificarea profesională Asistent medical generalist, pentru Scoala Postliceală OMECTS nr. 5620/2011 2011-2015

AUTORIZARI INVATAMANT UNIVERSITAR

Autorizare de functionare provizorie pentru Facultatea de Economie și Sociologie Rurală Alba Iulia HG 442/1998 Publicat in MO 292/10.08.1998
Autorizare de functionare provizorie pentru Facultatea de Studii Comerciale și Financiar Bancare Alba Iulia HG 696/17.08.2000 publicat in MO 397/24.08.2000
Autorizare de functionare provizorie pentru Colegiul de Administrarea Afacerilor Alba Iulia HG 535/01.07.1999 Publicat in MO 324/07.07.1999

ACREDITARI INVATAMANT POSTLICEAL

Acreditare Asistent Medical de Farmacie, Scoala Postliceală OMECT nr.5933/2008
Acreditare Asistent Medical Generalist, Scoala Postliceală OMECS nr.5551/2015

PARTENERIATE / COMASARI

Scoala noastra devine Filială a UVVG Arad 01.10.2002 pina la 30.09.2015
Comasare prin absorbtie a Grupului Scolar de Cooperatie de catre Scoala Postliceala de Afaceri OMECTS nr.5250/2011
Atribuire denumire Colegiul de Afaceri (am solicitat revocarea ordinului de Ministru in august 2018) OMECTS nr.5250/2011

ACHIZITII / CONSTRUCTII SPATIU

Achizitie Etaj 2 Școala de Cooperație Alba Iulia 2003
Achizitie Etaj 1 Școala de Cooperație Alba Iulia + CT 2004
Achizitie Parter Școala de Cooperație Alba Iulia 2011
Construcție clădire S+P+2Et+Mansardă 2005-2014

listă abrevieri

CCI – Camera de Comert si Industrie
UVVG – Universitatea de Vest Vasile Goldis
OMEN – Ordin al Ministrului Educatiei Nationale
CNAIP – Consiliul National de Acreditare a Invatamântului Preuniversitar
OMECT –  Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
OMECTS – Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
HG – Hotarâre de Guvern
MO – Monitorul Oficial
CT – Centrala termica

Scoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie Filiala Alba Iulia (SRA a CCI Alba Iulia)

Scoala Romana de Afaceri a CCI Filiala Alba Iulia este o organizaţie nonprofit, de tip fundație, care activeaza de 28 de ani pe piața formării profesionale inițiale și continue, din România. A fost înființată în anul 1992, prin Hotărâre a Camerei de Comerț și Industrie Alba, având ca obiect de activitate principal formarea continuă și inițială a tuturor celor interesați în a dobândi cunoștințe și aptitudinu în meserii și ocupații specifice unei economii de piață concurențiale. Din 1992 până în 2001 funcționează ca Filială a Fundației Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie din România, cu sediul în București.

Din 2001 până în prezent funcționează ca Fundație independentă, fiind înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Grefa Judecătoriei Alba Iulia, sub numărul 2/05.10.2001 Organizația și-a păstrat numele/titulatura și după obținerea personalității juridice din anul 2001. În toată perioada existenţei sale s-a preocupat continuu de formarea profesională a adulţilor, fiind furnizor de formare profesională începând chiar cu primul an al existenței sale. Chiar în perioada de început a anilor 90, când România trecea printr-un vid legislativ în ceea ce privește formarea continuă a adulților, am realizat sondaje în rândul persoanelor fizice și în societățile comerciale nou formate, pe tema nevoii de formare și perfecționare în domenii noi ale economiei de piață. Asfel am perfecționat contabilii diverselor firme în domeniul fiscalității și al aplicării noilor legi apărute în domeniul financiar-contabil. Am creat parteneriat cu organizația Contabililor autorizați din România și am organizat cursuri de autorizare pentru peste 300 de contabili din județul Alba. În aceeași ordine de idei am perfecționat toți economiștii din rețeaua Cooperației de Consum din jud. Alba prin utilizarea tehnicii decalcul în ținerea evidențelor contabile, prin cursuri de contabilitate informatizată. Au fost calificați/perfecționați, prin cursuri de formare continuă, un număr de peste 4000 de cursanți, în meserii cerute de piața forței de muncă din județele Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș, Sălaj. SRA a CCI Alba Iulia este/a fost autorizată pentru furnizarea de programe de formare profesională a adulţilor (nivelele 1-4) în ocupaţiile: Agent imobiliar , Managementul resurselor umane, Formator, Crescător de păsări, Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve, Cofetar patiser, Bucătar, Comerciant vânzător mărfuri alimentare și nealimentare, Educație antreprenorială, Tehnician în agricultură , Operator introducere prelucrare şi validare date, Programator ajutor, confecționer produse textile, etc. (unele dintre acestea necesită reautorizare fiind depăsit termenul acordat prin lege).

Pe lângă activităţile de formare continuă a adulților, SRA a CCI Alba Iulia şi-a creat, în baza prevederilor statutului propriu, două instituţii de învăţământ din domeniul formării inițiale, a căror fondator şi finanţator este . În primul an al existenței sale, respectiv 1992, și-a înființat propria instituție de învățământ universitar, respectiv Școala Superioară de Afaceri , cu trei specializări în domeniul economic, și anume: Studii Comerciale și Financiar Bancare, Economie și Sociologie Rurală, Administrarea Afacerilor. Toate cele trei specializări au fost autorizate să funcționeze, prin Hotărâre de Guvern, și au funcționat până în anul 2005. În toată această perioadă au parcurs studiile universitare și au fost licențiați peste 1900 de studenți. Specializările nominalizate au avut ca scop pregătirea de specialiști în domeniul economic, atât pentru activități economice urbane cât și pentru zona rurală. Atuul nostru a constat în faptul că am colaborat direct cu societățile comerciale, și chiar instituții ale Statului Român, fapt ce a condus la un procent de angajare după absolvire, de peste 80%. Am școlarizat prin învățământul universitar propriu studenți din județele Alba, Hunedoara, Cluj, Sibiu, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Argeș, Olt, etc. A doua instituție proprie de învățământ, acreditată și ea prin Ordin al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5250/ 31.08.2011, este Colegiul de Afaceri, unitate de învățământ preuniversitar , care s-a format ca rezultat al fuziunii prin absorbție de către Școala Postliceală de Afaceri (fondată în 1992 de către SRA a CCI Alba Iulia) a Grupului Școlar de Cooperație (fondat în 1958). În decursul istoriei existenței acestor unități de învățământ s-a acumulat o bogată experiență didactică și pedagogică pentru învățământul preuniversitar (liceal, profesional și postliceal) ceea ce poziționează Colegiul de Afaceri din Alba Iulia la nivelul celor mai prestigioase școli particulare de nivel preuniversitar din România. Domeniile în care activează și a activat Colegiul (avem în vedere unitățile școlare care au fuzionat) sunt: economic, administrativ-servicii , industrie ușoară, medical, farmaceutic. În cei 58 de ani de existența au absolvit peste 10000 de elevi și ucenici care și-au adus aportul la creșterea economică nu doar a regiunii noastre, ci și la nivel național. Din anul 2018, Colegiul de Afaceri devine Scoala Postliceala de Afaceri, prin Hotarire a Ministrului Educatiei.

SRA a CCI Alba Iulia a colaborat, pe baza unui protocol încheiat în 2002, cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad, deschizând la Alba Iulia o filială a acestei universități. Colaborarea s-a întins pe o perioadă de 13 ani, până în toamna anului 2015. În tot acest timp s-au derulat cursuri universitare și de masterat pentru specializări în domeniul economic, administrație publică, drept și asistență medicală. Am contribuit la formarea de nivel universitar, în domeniile amintite mai sus, a aproape 3000 studenți, peste 75% dintre aceștia ocupând poziții corespunzătoare studiilor, în diverse societăți comerciale și instituții de stat din județele Alba, Hunedoara, Sibiu, Maramureș, Sălaj.

SRA a CCI Alba Iulia dispune de o bază materială proprie ce are la bază o clădire (1800 mp) cu 14 săli de clasă (4 amfiteatre, 5 laboratoare, 2 săli de demonstrație, 3 săli de seminar), o bibliotecă cu aprox 20.000 volume, 5 spații destinate birourilor, o sală profesorală și grupuri sanitare. Fiecare sală este dotată cu mobilier cu destinație didactic, sălile de curs dispunând de calculator propriu, video-proiector, ecran, tablă magnetică. Cele peste 50 de calculatoate (PC și Laptop) sunt utilizate pentru uz didactic și administrativ. Avem aparatură pentru birotică, material didactic, etc. Din cei 1800 mp, aproximativ 800 mp îi folosește pentru activități proprii, cealaltă parte a spațiului fiind donată spre folosință Colegiului de Afaceri, aceasta fiind o condiție a acreditării unității de învățământ preuniversitar. Spațiile sunt orientate pentru a dispune de lumină naturală în marea majoritate a timpului, sunt încălzite prin centrală termică proprie, sunt conectate la rețeaua de energie electrică, apă și canalizare. Suntem conectați la rețeaua de internet (cablu și wireless), avem contract cu firmă de salubritate și pază, și dispunem de curte interioară cu spații de parcare. Locația este în centru Municipiului Alba Iulia, pe o stradă mai puțin circulată, fiind situați la 300 m de Primărie, 250-300 m de centrul financiar al municipiului, 400 m de Camera de Comerț, 700 m de Prefectură și Consiliul Județean, 250 m de centrul comercial.

Personalul propriu și asociat are o bogată experiență didactică și profesională. Este un colectiv închegat, care și-a însușit și dezvoltat cultura organizațională, școala noastră aplicând cu succes metoda continuității în activitate, dar a apelat frecvent și varianta de noi colaborări. Nu am făcut niciodată rabat de la calitate. Angajamentul si implicarea personalului propriu sun argumentele noastre pentru reusita.

O altă latură a activității organizației noastre a fost cea științifică. Aceasta s-a axat, în principal, pe organizarea de simpozioane și sesiuni de comunicări științifice atât pentru nivelul universitar cât și pentru cel preuniversitar. S-au derulat cu succes peste 10 astfel de manifestări, toate dintre acestea având caracter național. Fiecare din aceste sesiun i de comunicări științifice au avut ca participanți cadre didactice de prestigiu din centrele universitare Alba Iulia, Cluj Napoca, Sibiu, Oradea, Timișoara, lucrările prezentate fiind cuprinse în volume editate, cu ISBN, la diverse edituri. Sub egida școlii noastre sau tipărit peste 40 titluri de carte, toate publicate la edituri de prestigiu din România. Cadrele didactice perticipă activ și la alte manifestări științifice din țară, contribuind la recunoașterea noastră ca instituție de învățămând cu profund caracter științific.

Am implementat un număr de 15 proiecte cu finanțare UE, pentru 9 dintre acestea fiind beneficiari/lideri parteneriat, iar pentru 6 dintre ele am fost partener. Toate proiectele finalizate și-au atins obiectivele propuse.

Pe tot parcursul existenței sale, SRA Alba Iulia a promovat parteneriatul, în ideea dezvoltării și susținerii activităților proprii, și ale partenerilor, pe plan local, național și internațional. În sprijinul acestei afirmații stau zecile de contracte de colaborare, cu instituții de profil din țară și străinătate, societăți comerciale, instituții ale administrației publice locale și regionale.

publicații