despre noi

Partenerii proiectului

Lider/beneficiar - SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE FILIALA ALBA IULIA

Alba Iulia, str. Avram Iancu nr.7A, cod 510085, judetul Alba

Solicitantul, Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie Filiala Alba Iulia este o organizatie nonprofit, de tip fundatie, care activeaza de peste 25 de ani pe piata formarii profesionale initiale si continue, din România. Obiectul de activitate principal este formarea continua si initiala în meserii si ocupatii specifice unei economii de piata concurentiale. Este furnizor de formare profesionala si a fost/este acreditat sa ofere astfel de servicii (cursuri de calificare/perfectionare) pentru un pachet de peste 25 meserii. Din 2001 pâna în in prezent functioneaza ca Fundatie independenta, fiind înscrisa în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la Grefa Judecatoriei Alba Iulia, sub numarul 2/05.10.2001. In cadrul scolii a functionat un liceu cu profil economic, si mai functioneaza o Scoala postliceala in domeniul asistenței medicale si farmaceutice. Experienta Școlii Romane de Afaceri din Alba Iulia este orientata si spre activitati de invatamint universitar, in cadrul acesteia functionind timp de 12 ani Scoala Superioara de Afaceri, si tot 12 ani a fost partenera a Universitatii de Vest Vasile Goldis Arad, care a avut o filiala in cadrul scolii noastre. De asemenea, am organizat 12 sesiuni de comunicari stiintifice de nivel national, la care au participat elevi, studenti si cadre didactice din mai multe scoli postliceale din tara precum si cadre didactice din centrele universitare Alba Iulia, Cluj Napoca, Arad, Tg. Mures, Bucuresti, Oradea, etc. In decursul celor aproape 26 ani de existenta, sub egida Scolii Romane de Afaceri din Alba Iulia s-au editat, la diverse edituri, peste 30 titluri de carte (cursuri, manuale, carte stiintifica, culegere lucrari prezentate la conferinte). In ceea ce priveste experienta dobindita in implementarea de proeicte cu finantare Europeana, la acest capitol avem inplementate un numar de 12 proiecte, din care la 7 dintre acestea am fost beneficiari, iar la 5 am fost parteneri. Doua dintre aceste proiecte au fost transnationale, cu parteneriate din Anglia, Austria, Irlanda, Germania, Italia. Tot în acesta perioada, Scoala Romana de Afaceri Alba Iulia mai este implicata, ca partener, in derularea unui proiect (POCU 298/3/14/121480) ce are ca zona de implementare Regiunea Centru.

Resursele materiale proprii: SRA a CCI Alba Iulia dispune de o baza materiala proprie, respectiv o cladire cu doua etaje (1800 mp), avand 14 sali de clasa (4 amfiteatre, 5 laboratoare, 2 sali de demonstratie, 3 sali de seminar), o biblioteca cu aprox 20.000 volume, 5 spatii destinate birourilor. Fiecare sala este dotata cu mobilier cu destinatie didactic, salile de curs dispunând de calculator propriu, video-proiector, ecran, tabla magnetica, toate fiind puse la dispozitia proiectului.

Scoala Romana de Afaceri Alba Iulia este implicata in activitatile: A1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii in actiuni de informare, constientizare si motivare ; A2 Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor (cursuri de initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare); A3. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale.(prin expertul coordonator formare); A4. Pachete personalizate de masuri de inovare sociala direct in SA 4.2 si SA 4.3 ; A5 Managementul proiectului prin care asigura gradul optim de implementare, evaluare, monitorizare si control tehnic-financiar al activitatilor proprii. A6. Activitatea transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte si publicitate.

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA ALBA (ADSEA)

Cugir, str. Victoriei nr. 8A, cod 515600,  judetul Alba

Partenerul 1 (ADSEA) a fost constituita in temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2015 prin Încheiere a Judecatoriei Alba Iulia nr 3291/ CC/2015. În cadrul ADSEA functioneaza Centrul Regional de Resurse pentru Ocupare si Formare Profesionala Cugir (CROPF) care a fost infiintat in anul 2014 in cadrul unui proiect de formare profesionala implementat de Consiliul Judetean Alba cu sprijinul fondurilor nerambursabile alocate de Comisia Europeana prin programul POSDRU 2007-2013. Este autorizat ca furnizor de formare profesionala pentru cursul de calificare OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA, COD NC 8211.2.1, seria AB nr. 001205, înmatriculat la Registrul naþional al furnizorilor de formare profesiona a adultilor cu nr. 01/140/16.05.2016, curs de nivel II. Asociatia dispune de resurse materiale necesare functionarii, de sali dotate tehnic pentru organizarea activitatilor de formare profesionala. ADSEA are asumate in proiect activitatea: A1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii : furnizarea serviciilor de consiliere profesionala si a Serviciilor de mediere a muncii pentru un numar de 502 persoane, fiind autorizat inca din anul 2016 pentru realizarea acestui tip de servicii. Organizarea si coordonarea activitatii va fi asigurata de Expert coordonator activitate consiliere si mediere, impreuna cu 3 experti consiliere profesionala si un Expert consilier psiholog (pentru aplicare si interpretare baterie teste); A2 Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor (cursuri de initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare). A6. Activitatea transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte.

ASOCIATIA "EU SUNT"

Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr. 24, cod. 510134, jud. Alba

P2 – Asociatia Eu Sunt a luat fiinta ca o structura de economie sociala in cadrul proiectului „Dezvoltarea comunitatilor locale prin economie sociala”, Contract nr. POSDRU/173/ 6.1/S/147960, având ca Solicitant Primaria Alba Iulia, constituita in temeiul Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2015 Asociatia are ca principal obiectiv o incidenta sociala mai curand decat cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii sai. Ea functioneaza pe piata furnizând bunuri si servicii in mod antreprenorial si inovator si isi utilizeaza, cu predilectie, excedentele în scopuri sociale.De la infiintare pana in prezent , asociatia a desfasurat peste 30 de workshop-uri de dezvoltare personala , dedicate cunoasterii de sine, muncii în echipa, cresterii încrederii si stimei de sine, comunicare si integrare în echipa inclusiv pentru persoane vulnerabile, 3 seminarii de informare privind economia sociala si transferabilitatea rezultatelor obtinute in economia sociala, peste 50 workshop-uri de terapii : ergoterapie ( ateliere de croit si cusut ii, confecþionare obiecte hand-made). In cadrul proiectului are asumate :A1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii Organizarea si derularea evenimentelor de informare GT , constientizare si motivare; A4. Pachete personalizate de masuri de inovare sociala. In cadrul acestui proiect se va oferi un mix de servicii inovatoare , integrate si personalizate pentru un numar de min 407 persoane din grupul tinta, participante la A2 si A3 , desfasurate sub forma de ateliere. A6. Activitatea transversala aferenta decontarii cheltuielilor indirecte.