PROIECTE

FINALIZATE ȘI ÎN IMPLEMENTARE

Proiecte

POCU 121663

Cresterea accesului la piata muncii a 502 persoane din judetele Alba si Hunedoara, someri si persoane inactive, persoane din mediul rural si cetateni de etnie roma.

POCU 130523

Cresterea relevantei calificarii in specializari medico-farmaciste si a angajabilitatii a 181 de elevi din cadrul scolilor postliceale din judetul Alba si Regiunea Centru, intr-un interval de 24 de luni.

PROIECTE IMPLEMENTANTE /
ÎN IMPLEMENTARE
Nr. crt. Titlul proiectului Echipa de management Calitatea în proiect Perioada de implementare Rezultate activității SRA
1 Proiect PAEM 1995 – Măsuri active pentru combaterea șomajului – curs de contabilitate asistată de calculator     Partener 1995 6 luni
  • Studiu privind necesitatea introducerii contabilității asistate de calculator la nivelul firmelor din județul Alba
  • Inițierea unui proiect de colaborare cu FEDERALCOOP Alba pentru pregătirea contabililor lor în utilizarea calculatorului
  • Organizarea de cursuri de inițiere în contabilitatea asistată de calculator pentru angajații Cooperației de consum din Județul Alba
2 Proiect PAEM 1997 – Măsuri active pentru combaterea șomajului – Dispecerat de Servicii Publice Partener 1997 6 luni
  • Organizarea de cursuri de inițiere și perfecționare pentru angajații SC SALPREST SA Alba Iulia
3 LEOWOMEN 98 – proiect implementat în cadrul Programului Leonardo Da Vinci în perioada 1999 – 2000 (proiect transnațional cu parteneri din Italia, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Grecia și România) I/97/1/29416/EA/III.2.a/CONT   Partener 1998 – 2000 36 luni
  • Studii privind dezvoltarea economică din zonele rurale, cu implicarea femeii în aceste activități (trei centre rurale din județele Alba și Hunedoara – zone mai puțin dezvoltate economic)
  • Schimb de bune practici în țările partenere în proiect
  • Conferințe și dezbateri pe tema implicării femeii în dezvoltarea economică rurală, în România, Italia, Germania și Belgia
4 Centru Judeţean de Dezvoltare a Resurselor Umane în IMM-uri RO9807.01.01.02 Beneficiar 17.08.2000 -30.10. 2001 — O minibibliotecă de specialitate — Elaborarea unui îndrumar practic pentru managerii de resurse umane din IMM-uri — Editarea a trei manuale (suport de curs ptr.IMM-uri) — cursuri de perfecţionare cu managerii de resurse umane din IMM-uri. — Realizarea unui punct de informare cu privire la tehnici şi practici de implementare a managementului resurselor umane în cadrul IMM-urilor din jud.Alba — Organizarea de târguri de ofertă educaţională, cu punerea materialelor informative — Organizarea de târguri de ofertă de muncă, cu punerea materialelor informative
5 Centru de Formare Profesională Continuă a Adulţilor pentru industria de confecţii textile din municipiul Alba Iulia – Program PHARE RO2002/000-586.05.02.02 Beneficiar 1.12.2004 – 30.11.2005 — Autorizarea cursului de calificare nivel 2 în ocupaţia Confecţioner produse textile; — Calificarea unui nr. de 191 angajaţi din întreprinderile de confecţii din jud. Alba; — Elaborarea şi tipărirea în 25 de exemplare a unui pachet de 4 programe de formare profesională continuă a adulţilor; — Elaborarea  şi tipărirea în 220 de exemplare a lucrării“Cartea confecţionerului de produse textile”; — Amenajarea cabinetului de specialitate pentru instruirea teoretică a cursanţilor în domeniul confecţionării produselor textile şi dotarea cu mobilier; — Au fost achiziţionate următoarele echipamente: laptop – 1 buc., calculatoare – 2 buc., videoproiector – 1 buc.,  ecran rulabil – 1 buc., aparat de multiplicat – 1 buc., flipchart – 2 buc., aparat spiralat – 1 buc.
6 Modulul European Jean Monnet, Convention N° 2003 – 3366/001 – 001 JMO – Istoria construcţiei europene Beneficiar 01.08.2003 – 31.12.2006 — 110 de studenţi participanţi la cursuri de informare despre politica şi practica Uniunii Europene;
7 Modulul European Jean Monnet, Convention N° 2005 – 2188/001 – 001 JMO – Calitatea şi securitatea produselor alimentare Beneficiar 2005 – 2008 — 100 de studenţi participanţi la cursuri de informare despre politica şi practica Uniunii Europene;
8 „Elaborarea şi furnizarea unui pachet de programe de instruire pentru managerii de pe diferite trepte ierarhice, personalul tehnic cu studii superioare şi personalul direct productiv care lucrează în automatizări, din întreprinderile de porţelan din Alba Iulia”, aferent Programului Naţional PHARE 2004 Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane PHARE 2004/016-772.04.02 Beneficiar   20.01.2007 – 19.01.2008 — 56 de angajaţi iniţiaţi în operare pe calculator — 84 de angajaţi perfecţionaţi în domeniul ITC —  25 de angajaţi instruiţi în utilizarea roboţilor industriali —  59 de angajaţi perfecţionaţi în managementul resurselor umane — 4 cursuri organizate: ü  Curs de iniţiere în operare pe calculator ü  Curs de perfecţionare în ITC ü  Curs de perfecţionare în managementul resurselor umane ü  Curs de iniţiere în operatori roboţi industriali —  Un volum al notelor de curs editat în 8 exemplare —  226 exemplare CD-uri pe care sunt înregistrate notele de curs —  Amenajarea unui punct de documentare în cadrul bibliotecii Şcolii Române de Afaceri —  Dotarea a două săli de instruire: 1 sală de instruire teoretică de 56 locuri dotată cu mobilierul necesar şi un laborator de informatică cu 28 de locuri mobilat corespunzător.
9 „Centrul judeţean de formare psihopedagogică a formatorilor de competenţe profesionale pentru adulţi”, aferent Programului Naţional PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane Phare 2005/017-553.04.02.02.01.712 Beneficiar 03.01.2008 – 31.12.2008 —  96 de absolvenţi ai cursului de specializare în ocupaţia Formator au primit certificate de absolvire —  S-a elaborat şi s-a publicat în 200 de exemplare cartea cu titlul „Elemente de psiho-pedagogie şi didactică pentru adulţi. Ghidul formatorului” —  S-a realizat un amfiteatru de 56 de locuri care a fost dotat cu mobilier şi echipamente corespunzătoare, astfel: a   mobilier: mese, banchete, catedră, un scaun rotativ şi podium; a   echipamente: un videoproiector, un ecran de proiecţie, 2 table fixe a câte două module fiecare şi un sistem de camuflaj. — Laboratorul de informatică a fost dotat cu: a   2 mese, un scaun rotativ, 20 de scaune fixe şi un sistem de camuflaj; a   4 calculatoare; a   10 echipamente soft — Achiziţii: a   echipamente: o imprimantă, un aparat fax şi un copiator; a   cărţi de specialitate.
10 „Oportunităţi de calificare/recalificare a angajaţilor de pe raza judeţului Alba”, aferent POSDRU 2007-2013 POSDRU/108/2.3/G/79356   Beneficiar 01.06.2011-31.05.2013 —  7 cursuri organizate: a   Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve – 4 grupe a   Crescător de păsări – 4 grupe a   Confecţioner produse textile – autorizat prin proiect – 3 grupe a   Bucătar – 1 grupă a   Ospătar (chelner) – vânzător în unităţi de alimentaţie – 1 grupă a   Comerciant – vânzător mărfuri nealimentare – 1 grupă a   Comerciant – vânzător mărfuri alimentare – 1 grup㠗  353 participanţi la cursuri —  351 cursanţi certificaţi —  100 cursanţi consiliaţi —  amenajarea spaţiilor de învăţământ: a   2 săli de curs a   1 birou consiliere a   1 grup sanitar şi căi de acces —  dotări cu echipamente: a   10 laptopuri a   2 calculatoare a   2 videoproiectoare a   2 imprimante a   1 copiator a   mobilier a   1 aparat foto a   2 ecrane rulabile a   4 table magnetice şcolare a   1 aparat îndosariat.
11 „Cariere la feminin”, POSDRU/144/6.3/S/129188 Partener 01.05.2014- 15.12.2015 —  10 cursuri organizate: a   Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve – 2 grupe a   Crescător de păsări – 1 grupă a   Confecţioner produse textile – 4 grupe a   Bucătar – 1 grupă a   Comerciant – vânzător mărfuri alimentare – 1 grupă a   Cofetar – patiser – 1 grup㠗  225 persoane au finalizat programele de formare —  223 cursanţi certificaţi —  dotări cu echipamente: a   6 laptopuri a   1 calculator a   1 monitor a   1 copiator multifuncţional a   6 licenţe Windows a   6 licenţe Office a   6 licenţe antivirus a   1 videoproiector
12 SIM – SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIATA MUNCII POCU/298/3/14/121480 Partener 01.07.2018 – 31.12.2019 —  Membrii GT recrutati – 502 —  Cursuri de calificare in meseriile : cofetari, confectioner asamblor articole textile, lucrator in alimentatie, lucrator in cresterea animalelor —  Membrii GT calificati – 210 —  Membrii GT angajati la finalul proiectului – 252 —  Achizitii echipamente IT
13 „Parteneriate pentru stimularea angajabilitatii si locuri de munca inovatoare” POCU/298/3/14/121663 Beneficiar 06.07.2018 – 05.01.2020 —  Membrii GT recrutati – 501 —  Consiliere si mediere membrii GT —  Cursuri de calificare in meseriile : modelator ceramica, confectioner asamblor articole textile —  Membrii GT calificati – 414 —  Membrii GT angajati la finalul proiectului – 167 —  Achizitii echipamente IT —  Amenajare sala resurse umane
14 Atelierul social ASMA POCU/449/4/16/128164 Partener 24.05.2019 – 23.05.2022 —  IN IMPLEMENTARE
15 Construieste-ti viitorul in Cetatea carierei POCU 130523 Beneficiar 10.08.2020 – 09.08.2022 —  IN IMPLEMENTARE