Activități

Derularea proiectului

Activitatea: A1. Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca

Subactivitatea: SA1.1 Selectia grupului tinta


Activitatile proiectului debuteaza cu informarea elevilor cu privire la activitatile si beneficiile implicarii in proiect. Vor fi elaborate materiale de informare aferente publicitatii proiectului, in confomitate cu cerintele Ghidului Solicitantului si ale Manualului de Identitate Vizuala pentru POCU 2014-2020. Se va crea unui site pentru prezentarea rezultatelor proiectului si actualizarea informaþiilor la care vor fi invitati sa participe inclusiv elevii GT. Se vor organiza cel putin 2 conferinte: de lansare si de final a proiectului, care vor fi acompaniate de 2 communicate de presa. La conferinte vor fi invitati sa participe atat elevii vizati de proiect cat si reprezentanti media, cadre didactice, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai autoritatilor publice, etc. Scopul conferintelor este de a informa principalii stakeholderi despre activitatile si finantatorii proiectului; de a atrage grupul tinta in activitatile proiectului (cea de lansare). Datorita eficientei dovedite a canalelor alternative de comunicare, se va realiza o pagina facebook a proiectului, unde vor fi anuntate din timp toate actiunile desfasurate in cadrul proiectului. Ca si canale de informare generala asupra proiectului, vom apela atat la canale online de prezentare, la asociatii de elevi, prin intermediul orelor de curs, a materialelor publicitare de tip afise, fly-ere, brosuri, bannere, diverse obiecte promotionale, etc.

In urma atragerii elevilor catre activitatile proiectului, are loc recrutarea grupului tinta (181), in 2

etape (in primul an de implementare cel putin jumatate din GT si restul in al 2lea an de implementare). Eligibilitatea, evaluarea personalitatii, nivelul de competente teoretice si practice si motivatia elevului sunt vizate in aceasta etapa. Va fi realizata de catre echipa de experti grup tinta prin intalniri individuale cu elevii, cu suportul consilierilor de cariera ai Formarom (supervizati de coordonatorii partenerilor). Selectia grupului tinta se va realiza in conditiile promovarii egalitatii de sanse, combaterii discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala, a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal.

Respectand prevederile Ghidului Solicitantului din cadrul prezentului apel de proiecte si cu acordul conducerii SRA si a organizatiilor partenere si asociate, vor fi eligibili elevii scolilor postliceale ce au ca specializari asistent medical de farmacie si asistent medical generalist (cel putin Scoala Postliceala de Afaceri si Scoala Postliceala Sanitara din Alba-Iulia, Scoala Med Farm Speranta din Tg Mures si Scoala Postliceala Henri Coanda din Campeni). Acestia vor avea domiciuliul sau resedinta intr-una din regiunile mai putin dezvoltate ale tarii. In conformitate cu prioritatatea orizontala a dezvoltarii durabile si a promovari temei secundare POCU legata de TIC si nediscriminare, dosarul de inscriere al fiecarui candidat va trebui sa contina formularul de inscriere tip (prezent online pt siteul proiectului), copie carte de identitate, adeverinta elev vizata pe anul in curs; declaratie dubla finantare prin care elevul isi ia angajamemtul ca pe perioada de implementare a prezentului proiect sa nu mai fie inclus in grupul tinta al altui proiect similar pentru aceleasi activitati, chestionar online de analiza nevoi si alte documente care ar putea sa fie obligatorii conform instructiunilor ulterioare AMPOCU (daca e cazul). Lipsa unuia dintre documentele enumerate mai sus duce automat la respingerea candidatului. Lista documentelor necesare si modele de completat (unde e cazul) vor fi prezente pe siteul proiectului, la sectiunea Metodologie Selectie GT. Selectia se va realiza in doua etape. In etapa I (eliminatorie) comisia va evalua eligibilitatea candidatului conform criteriilor de mai sus. Selectia finala va fi realizata de catre Solicitant in urma promovarii etapei nr 1 de evaluare a dosarului de inscriere. In aceasta etapa ne vom concentra pe calitate, candidatii eligibili trecand printr-un proces de testare psihologica (evaluarea abilitatilor cognitive/inteligentei pentru a vedea daca exista o compatibilitate intre nivelul intelectual al membrilor grupului tinta si orientarea lor in cariera; evaluarea personalitatii pentru a vedea daca exista o compatibilitate intre dorintele/asteptarile membrilor grupului tinta si personalitatea lor si evaluarea intereselor profesionale (sa observam daca exista o compatibilitate cu domeniul de practica vizat) si a unui interviu prin care se urmareste motivatia aplicantilor si disponibilitatea acestora de a aloca timp si resurse pentru a participa la activitatile proiectului. Ambele actiuni (testare psiho si inteviu) se vor finaliza cu recomandare sau nu pentru a face parte din GT. Lipsa recomandarii la o actiune duce la respingerea candidatului. Se va organiza un centralizator GT care va contine elemente esentiale pentru crearea GT in conditiile si in structura solicitata pentru atingerea indicatorilor asumati de proiect, respectiv min 75% elevi sa fie certificati la incetarea calitatii de participant, min 21% sa-si gaseasca un loc de munca si min 10% sa-si continue studiile pana la finalizarea proiectului.

Suplimentar, proiectul isi asuma selectia a min 10% dintre elevi cu resedinta sau domiciliul stabil in zona rurala, ca premisa pentru dezvoltare locala in zone mai putin dezvoltate. Acest lucru este esential si pentru tema secundara de nediscriminare si sanse egale la educatie deoarece resursele financiare ale acestora nu sunt suficiente pentru a se autosustine in perioada desfasurarii stagiului de practica intr-o alta localitate decat cea din care provin, privandu-i practic de acces la stagii si companii de calitate. Avand in vedere aceste restrictii, cel putin 75% dintre elevii selectati in GT vor fi cel putin in penultimul an de studiu si vor avea de desfasurat stagiul de practica conform programei scolare in acel an, pentru a putea obtine o calificare pana la finalizarea proiectului si pentru a desfasura stagiul de practica in acord cu programa scolara. Toate persoanele care transmit aplicatii pentru inscrierea in GT vor fi instiintate cu privire la rezultatul evaluarii dosarului de inscriere. Lista persoanelor selectate pentru a participa la activitatile proiectului va fi actualizata periodic pe pagina proiectului. Analiza aplicatiei fiecarui candidat va fi realizata in cadrul unei comisii formata din min 3 persoane, mai putin evaluarea psihologica, care va fi realizata doar de catre psiholog. Candidatii respinsi vor avea posibilitatea formularii unei contestatii, caz in care dosarul de inscriere va fi analizat de o a alta comisie de selectie. Va fi realizata o lista de rezerve a proiectului, acestia putand beneficia de activitatile proiectului functie de retragerea din proiect/abandonul scolar al elevilor acceptati intr-o prima faza.Subactivitatea se va desfasura in mod discontinuu in intervalul L1-L13, echipa de implementare avand alocate financiar resurse pentru 3 luni (2 in anul 1 de implementare; una in anul 2 de implementare). Activitatea se va desfasura in mod deosebit la inceputul unui an scolar sau semestru, functie de momentul demararii activitatilor proiectului.


Subactivitatea: SA1.2 Corelarea competentelor, abilitatilor si dorintelor studentului cu competentele si abilitatile vizate de angajator in vederea desfasurarii stagiului

Ca urmare a activitatilor de informare promovare si selectie, elevii din grupul tinta se vor putea inscrie pentru efectuarea stagiilor de practica. Informatiile referitoare la inscrierea potentialilor practicanti la stagiile de practica, impreuna cu toate detaliile legate de procedura de selectie si acceptare vor fi disponibile on-line. De asemenea, detaliile legate de criteriile de acceptare, temele de practica propuse, ghidul de practica, fisele de evaluare, dar si informatii cu privire la organizatiile participante la proiect vor fi disponibile la sediile si pe siteul proiectului. Pe baza competentelor, abilitatilor si preferintelor fiecarui elev si sub indrumarea profesorului indrumator

arondat arondat, fiecare elev va fi directionat catre o anumita companie/insitutie si o anumita pozitie de stagiar in cadrul acestei companii/institutii. Subactivitatea se va desfasura in mod discontinuu in intervalul L1-L13, echipa de implementare avand alocate financiar resurse pentru 2 luni (una in anul 1 de implementare; una in anul 2 de implementare). Caracterul discontinuu al activitatii vis-a-vis de perioada stabilita se justifica prin necesitatea corelarii momentului de desfasurare al activitatii cu momentul demararii proiectului.


Subactivitatea: SA1.3 Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca

Sub supravegherea tutorelui desemnat (EGT), elevii vor incepe stagiile de practica, parcurgand temele de stagiu care le-au fost arondate. Conditii de efectuare a stagiilor de practica: Pentru asistent medical de farmacie se vor aloca 12 ore/sapt, 36 sapt/an = 432 ore/an; pentru asistent medical generalist: an 2 : 20 sapt invatamint clinic/an din 42 saptamini de studiu/an (896 ore practica/an, respectiv 448 ore practica/sem). Practica este cumulata, adica fiecare sem incepe cu teorie (11 sapt) si se finalizeaza cu practica (10 sapt); an 3 (pentru acest an scolar) : 18 sapt practica/an (din 42 sapt de studiu/an) + 12 zile practica in sem. II. In total sunt 852 ore practica/an. Practica se cumuleaza, cite 9 sapt/sem, dupa terminarea orelor de pregatire teoretica; an 3 (pentru anul scolar 2020-2021) : 22 sapt invatamint clinic/an (din 42 saptamini de studiu/an), respectiv 11 sapt practica/sem (476 ore/sem). Pe perioada derularii practicii, elevul (indiferent de anul de studiu) va consemna zilnic in caietul de practica activitatea desfasurata (o zi pe pagina) care trebuie sa aiba ca si principala componenta tematica stabilita pentru anul respectiv; EGT va viza periodic activitatea elevului, iar la sfarsitul perioadei va acorda o nota pentru activitatea depusa. Nota va fi contrasemnata de catre reprezentantul mediului medico-farmacist aferent. La specializarea asistenta medicala, unde practica poate fi impartita pe mai multe perioade si clinici, se va da nota in fiecare clinica, iar media o va face EGT cand se vor viza caietele de practica. Stagiile de practica se pot efectua numai in institutii ce-si desfasoara activitatea in zona medico-farmacista.


Activitate: A2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pt elevii din GT

Subactivitatea: SA2.1 Consilierea si orientarea in cariera a elevilor

Consilierea in cariera are ca scop compatibilizarea resurselor si aspiratiilor personale cu oportunitatile mediului socio-economic. Spre deosebire de adulti, in cazul carora consilierea in cariera imbraca adesea forma unei interventii tintite pe rezolvarea unei probleme de cariera (reorientare profesionala, reinsertie pe piata muncii dupa o perioada de inactivitate etc.), in cazul elevilor, acest tip de consiliere este, mai degraba, un proces de explorare al caracteristicilor personale (elevii invata de ce este important sa se cunoasca si identifica metodele prin care poate fi realizata autocunoasterea); al lumii ocupationale (elevii invata unde sa caute informatii despre ocupatii, care sunt caracteristicile ocupatiilor si cum sa le compare intre ele); al alternativelor/rutelor educationale care ii pot conduce spre ocupatiile compatibile (elevii invata sa identifice alternativele educationale, sa le evalueze si sa ia decizii cu privire la traseul educational) Elevii vor lucra fiecare sub indrumarea unui expert grup tinta/consilier de craiera pentru a gandi strategic si a elabora un plan de dezvoltare al carierei. Elevii vor avea acces la 4 workshop-uri (2/an) cu specialisti care au obtinut rezultate exceptionale in profesiile pe care le exercita. Aceste intalniri vor oferi modele de succes, in domeniile in care intentioneaza sa lucreze, informatii despre felul in care au ajuns la un nivel atat de ridicat, date despre functionarea domeniului respectiv, accesul in profesie, promovarea in cariera, cutume, deontologie profesionala.

Elevii vor fi incurajati sa-si continue studiile (vor fi promovate programele de specializare sau alte forme de invatamant), sa prospecteze piata muncii si de a-si gasi un loc de munca. Elevii vor fi informati periodic despre oportunitati post-stagiu de imbogatire a CVului (anunturi locuri de munca, targuri de joburi si internshipuri, etc). Activitatea se va desfasura atat online – pe siteul proiectului, cat si individual/grup prin emailuri personalizate functie de domeniile de interes ale fiecarui student.

In cadrul subactivitatii se va organiza 1 targ de joburi la care vor participa principalele companii

din regiunea Centru,  Sesiuni de prezentare pe piata muncii – durata 2-3 ore; grup de elevi 15-25 persoane, Sesiuni de Comunicare Eficienta – durata 2-3 ore; grup de elevi 15-25 persoane, Sesiuni de Lucru in echipa – durata 2-3 ore; grup de elevi 15-30 persoane.


Activitate: A3. Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca

Subactivitatea: SA3.1 Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca

In vederea crearii si dezvoltarii de parteneriate intre SRA si companii, echipa de implementare va actiona pe 2 directii complementare, dar convergente. O prima directie de dezvoltare o reprezinta continuarea/consolidarea parteneriatelor deja incheiate, care au dat satisfactie din perspectiva stagiilor de practica si a angajarii elevilor. Avantajele sunt evidente, stagiile de practica urmeaza o ecuatie cu date cunoscute, companiile sunt cunoscute, stagiile sunt cunoscute, tutorii de practica de asemenea, calitatea stagiilor, perioada de desfasurarea, intervalul orar, necesarul de competente si legaturile de comunicare intre parteneriatul proiectului si companii in vederea optimizarii procesului fiind cunoscute. Cel putin 10 dintre parteneriatele semnate in proiect vor viza consolidarea parteneriatelor deja existe, inclusiv din perspectiva angajarii ulterioare a elevilor. Cea de a doua directie de dezvoltare o reprezinta necesitatea incheierii de parteneriate cu noi parteneri de practica (min 10). In vederea realizarii acestui deziderat, pe baza puternicei legaturi pe care SRA o are cu mediul de afaceri si cel din domeniul sanatatii din Alba, vor fi abordate principalele companii din regiunea Centru care activeaza in domeniul sanatatii si cu care nu s-au realizat pana in prezent parteneriate de colaborare. Vor fi initiate discutii pentru stabilirea nevoilor de competente ale viitorilor angajati ale companiilor pe urmatorii 2-5 ani, pentru a afla trendul pietei, metodele si disciplinele care concura catre atingerea acestor nevoi, disponibilitatea de a oferi stagii de practica, urmarinduse calitatea acestora si relevanta fata de cunostintele si nevoile grupului tinta, capacitatea de a oferi locuri de munca proiectului, prin acordurile de parteneriat, atat in perioada de implementare cat si in cea de sustenabilitate. In urma acestor intalniri, vom cunoaste

disponibilitatea companiilor de a se implica in activitatile proiectului, tipul de stagiu de practica

oferit, numarul de stagii oferite si disponibilitatea/ interesul companiilor de a angaja elevi dupa finalizarea stagiului sau independent de stagiu in perioada de implementare a proiectului. Subactivitatea se va desfasura in mod discontinuu in intervalul L1-L24, echipa de implementare avand alocate financiar resurse pentru 8 luni (4 luni in anul 1 de implementare, 4 luni in anul 2 de implementare, cand sunt vizate si mai putine parteneriate/stagii de practica/locuri de munca). Caracterul discontinuu al activitatii vis-a-vis de perioada stabilita se justifica prin necesitatea corelarii momentului de desfasurare al activitatii cu planul de invatamant si proximitatea desfasurarii stagiilor de practica, moment care nu poate fi identificat in mod particular in momentul scrierii cererii de finantare, deoarece nu se cunoaste cu aproximatie momentul demararii proiectului.


Activitate: A4. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca

Subactivitatea: SA4.1 Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca

In cadrul acestei subactivitati avem in vedere organizarea concursurilor pe meserii (1/an) pentru fiecare dintre cele 2 specializari alese ale elevilor din grupul tinta, respectiv asistent medical de farmacie si asistent medical generalist. Concursurile pe meserii au ca obiectiv promovarea ideii de competitie si performanta la disciplinele cu competente practice prevazute in curriculumul scolar si se adreseaza elevilor care desfasoara stagii de practica, elevii care au aptitudini, inclinatii si interese deosebite pentru calificarile in care sunt pregatiti. Concursul pe meserii promoveaza excelenta profesionala si valorile etice, precum si fair-play-ul competitional. Toti elevii din GT sunt eligibili pentru a participa la concursurile pe meserii. Puntajele se vor acorda de la 0 la 100, pentru fiecare proba de concurs, in baza baremelor de corectare si punctare stabilite pentru fiecare specializare, de cate o comisie de jurizare formata din cadre didactice si reprezentanti ai companiilor partenere (la stagii). Pentru fiecare specializare, se acorda premii, fiecare in valoare nominala de 750 lei (90 premii per proiect).

Toti elevii participanti la concursul pe meserii vor putea beneficia de un program de mentorat, prin care SRA si Formarom ofera indrumare calificata, pentru clarificarea, stabilirea si atingerea obiectivelor profesionale proprii, precum si de sfaturi si sugestii concrete, personalizate, nascute din experienta practica a mentorului in domeniul de activitate pentru care se pregateste elevul novice. Mentorii vor ajuta elevii premiati sa identifice un job corespunzator si sa aplice pentru acesta, sa gaseasca domeniul de specializare care li se potriveste cel mai bine si / sau sa aleaga o ruta optima de continuare a studiilor / cursurilor de formare-calificare. In urma organizarii concursurilor pe meserii elevii vor beneficia de educatie autentica bazata pe pregatire practica si cunostinte aplicative, pe competente si abilitati imediat utilizabile pe piata muncii, mai curand decat pe teoretizare excesiva si informatii fara aplicabilitate practica.


Activitate: A5. Managementul proiectului

Managementul general al proiectului se afla in responsabilitatea SRA (Solicitant) pe toata durata de implementare a proiectului (24 de luni). Aceasta activitate va fi realizata de catre managerul de proiect, responsabilul financiar (decontat la cheltuieli indirecte) si alt personal implicat in activitatile proiectului si decontat la ch indirecte (secretari, exp achizitii, salarizare, etc). Managerul de proiect va asigura si administra impreuna cu partenerii resursele umane si materiale necesare desfasurarii activitatilor proiectului, va aloca resursele pe activitati, va urmari atingerea rezultatelor si va participa la monitorizarea progresului prin rapoarte. In cadrul acestei activitati se va realiza planificarea si coordonarea resurselor disponibile in vederea atingerii rezultatelor, monitorizarea respectarii planificarii si adoptarea masurilor corective in cazul devierilor de la plan. Se va urmari motivarea permanenta a echipei de management si implementare astfel incat sa poata fi asigurate eficienta si coeziunea de grup a celor implicati pentru realizarea obiectivelor proiectului


Activitate: A6. Activitate transversala de decontare a cheltuielilor indirecte ale proiectului

Subactvitate transversala a proiectului. Durata: 24 luni. Realizarea unui management financiar performant este una dintre prioritatile echipei de management deoarece asigurarea unui flux financiar regulat si stabil prin rapoarte corecte sunt indispensabile bunei implementari a proiectului. De aceea, la nivelul Solicitanului va fi angajat un responsabil financiar pentru proiect, care va superviza modul de efectuare a cheltuielilor in cadrul proiectului si se va asigura de efectuarea corecta si la timp a platilor. La nivelul solicitantului isi va desfasura activitatea si un asistent de proiect care va sprijini managerul de proiect in administrarea generala a proiectului, raportare precum si alte activitati conexe managementului general al proiectului. Arhivarea documentelor proiectului va fi realizata de catre secretarul proiectului. De asemenea, in cadrul acestei subactivitati se vor realiza toate platile aferente decontarii cheltuielilor indirecte, proportional, pe baza de rata forfetara in cadrul tuturor cererilor de rambursare care vor fi depuse in cadrul proiectului.