parteneri / obiective

Specializări medico-farmaciste

PARTENERIATUL PROIECTULUI

BENEFICIAR

Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industre filiala Alba Iulia

Adresa: Alba Iulia, str. Avram Iancu, nr. 7A, cod postal 510085, tel 0258819799, mobil 0755087237,  mail: sraalba@yahoo.com

PARTENER 2

SC FORMAROM SRL

Adresa: Alba Iulia, str. Vladeasa, nr. 27, tel. 0744698989

PARTENER 3

Scoala Postlicală de Afaceri Alba Iulia

Adresa: Alba Iulia, str. Avram Iancu, nr. 7A, tel 0258819799,     mail: sraalba@yahoo.com   

PARTENERI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

  1. Scoala Postliceala Sanitara Alba Iulia
  2. Scoala Postliceala MEDFARM SPERANTA
  3. Scoala pastliceala HENRI COANDA Cimpeni

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Cresterea relevantei calificarii in specializari medico-farmaciste si a angajabilitatii a 181 de elevi din cadrul scolilor postliceale din judetul Alba si Regiunea Centru, intr-un interval de 24 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor practice in domeniul sanatatii pentru 181 de elevi ai scolilor postliceale din regiunea Centru

Prin intermediul stagiilor de pregatire practica se simuleaza conditiile unui loc de munca real, oferind elevilor posibilitatea de a cunoaste nemijlocit cerintele unui loc de munca, cu responsabilitatile si beneficiile pe care le implica acesta; sansa de a pune in practica cunostintele asimilate in timpul scolii, dezvoltarea unor deprinderi de munca esentiale (comunicare; lucru in echipa, etc), acumularea de experienta si cunostinte practice. Proiectul abordeaza integrat realizarea acestui obiectiv, alocand o activitate A1. Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca si o succesiune logica de actiuni (realizarea matchingului elev-stagiu, desfasurarea efectiva a stagiului – cu indrumare/consiliere pe perioada desfasurarii si la final, evaluarea stagiului. La realizarea obiectivului concura rezultatele asteptate RA1-2 (181 elevi trimisi in practica). Subliniem aici si caracterul social al proiectului, min 10% dintre stagii vor fi oferite elevilor cu domiciliul stabil in zona rurala, acestia neavand in general resursele financiare pentru a se sustine (cazare si masa) pentru desfasurarea unui stagiu la oras, iar proiectul aloca resurse financiare suplimentare sub forma de burse pentru finalizarea stagiului pentru elevii cu situatii financiare speciale (regasite in RA3).

OS3. Dezvoltarea parteneriatelor dintre SRA/scoli si companii/institutii care activeaza in domeniul sanatatii in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata active

Proiectul abordeaza integrat dezvoltarea parteneriatelor, alocand o activitate A3 Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca, urmand un traseu logic de implementare. Se pleaca de la informarea companiilor/institutiilor din domeniul medicofarmacist local/regional cu privire la oportunitatile oferite de proiect, contactandu-se un numar de minim 50 institutii. Pe baza mobilizarii acestora se realizeaza selectia celor care ofera stagii de calitate si posibilitati de angajare elevilor din GT (SA3.1 – cu rezultate asteptate RA9-11) care vor asigura calitativ si cantitativ necesarul de locuri de practica si de munca oferite proiectului, atat in etapa de implementare cat si in cea de sustenabilitate). Sunt vizate atat consolidarea parteneriatelor deja existente (avantaje: stagiile, calitatea lor, tutorii de practica, comunicarea cu companiile in vederea optimizarii procesului sunt cunoscute si agreate) cat si noi parteneriate cu companii/institutii de top (avantaje: noi informatii cu privire la necesarul de competente din piata, apropiere de domeniul medico-farmacist, corelarea curriculei cu necesarul de competente local/regional intr-un mod cat mai fundamentat). Parteneriatele vor acoperi cel putin 181 de stagii in perioada de implementare si 69 in cea de sustenabilitate, 39 de locuri de munca in perioada de implementare si 20 in cea de sustenabilitate.

OS2. Dezvoltarea si furnizarea de servicii pentru orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata active a 181 elevi din specializarile de sanatate

Obiectivul isi propune sa ofere consiliere si orientare profesionala de calitate pentru cei 181 de elevi, in asa fel incat min 75% dintre acestia sa dobandeasca o calificare, min 21% dintre acestia sa-si gaseasca un loc de munca si min 10% dintre acestia sa continue studiile in perioada de implementare a proiectului. Proiectul abordeaza complex realizarea acestui obiectiv, alocand o activitate A2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala, planificand o succesiune logica in timp de alocare de resurse cu subactivitati si rezultate asteptate RA4-RA8, descrise la sectiunea Rezultate). Asistarea acestora in diagnosticul asupra aptitudinilor si capacitatilor individuale (fisa consiliere), in armonizarea capacitatilor si competentelor cu aspiratiile si interesele personale (plan de cariera), in dezvoltarea aptitudinilor si competentelor de comunicare si relationale, abilitati personale (soft skills); prezentare pe piata muncii (CV, interviu), prezentare companii, targuri de joburi, intalniri specialisti; oportunitati de angajare si de cariera) vor crea un avantaj competitiv esential in procesul de ocupare al tinerilor absolventi. Furnizarea acestor servicii va creste in mod simtitor sansele elevilor de a gasi un loc de munca corespunzator, atat din punctul de vedere al aspiratiilor, cat si al pregatirii profesionale.

OS4. Dezvoltarea unui sistem inovativ de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca.

Prin intermediul sistemului inovativ de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca se urmareste atat promovarea ideii de competitie cat mai ales cea de performanta la disciplinele cu competente practice prevazute in curriculumul scolar si se adreseaza elevilor care desfasoara stagii de practica in cadrul proiectului. Elevii care au aptitudini, inclinatii si interese deosebite pentru calificarile in care sunt pregatiti vor dobandi excelenta profesionala si valori etice extrem de utile in meseriile din domeniul medico-farmacist. Proiectul abordeaza integrat realizarea acestui obiectiv, alocand o activitate A4 Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca si o succesiune logica de actiuni (realizarea regulamentelor, desfasurarea efectiva a concursurilor, evaluarea acestora). La realizarea obiectivului concura rezultatele asteptate RA12-13.